Cyfrannwch

Fel elusen, y mae Tir Dewi yn dibynnu’n gyfangwbl ar haelioni eraill i allu darparu eu gwasanaethau.

Yn ogystal â derbyn grantiau oddi wrth y rhai a enwir isod, yr ydym hefyd yn derbyn nifer arbennig o roddion gan unigolion, clybiau, grwpiau, eglwysi a chapeli.  Weithiau o gasgliad neu o boced unigolyn, a weithiau o ganlyniad i ddigwyddiad neu sialens.  Y mae amrywiaeth rhain yn anhygoel ac mae maint y rhoddion yn syfrdanol.

Yr ydym yn ddiolchgar i bob un ohonoch, beth bynnag bo’r swm, am eich rhoddion ac am feddwl am Tir Dewi fel yr elusen y dymunwch ei chefnogi.  Oherwydd eich cefnogaeth chi, fe allwn ninnau, yn ein tro, gefnogi ein ffermwyr a’u teuluoedd.

Os hoffech chi wneud cyfraniad y mae sawl ffordd i wneud hynny:

——-

Just Giving – cliciwch ar y logo porffor ‘Just Giving’ a bydd yn mynd â chi i dudalen taliad ar lein.  Bydd gennych chi 4 dewis o dalu naill ai drwy symud arian banc diogel (dim ond bod gyda chi gyfri banc DU dilys, a hon yw’r ffordd hawsaf i anfon cyfraniadau i Tir Dewi), Google Pay, PayPal, cardiau credyd neu ddebyd.

Donate with JustGiving.Pay with Mastercard, Visa, American express, PayPal, Apple Pay or Direct Debit.

Os oes siec neu arian parod gyda chi, ffoniwch 01348 837600 ac fe ddywedwn wrthych sut i’w cael atom ni.

%d