Gofyn am Gymorth

Yr ydym yn deall y gall fod yn anodd gofyn am gymorth.  Byddwch yn ymwybodol bod ein cefnogaeth i gyd yn gyfrinachol ac heb feirniadaeth.  Beth bynnag yw’r sefyllfa yr ydych yn ei wynebu, yr ydym yn barod i gymeryd y cam nesaf gyda chi a chwilio am ffordd ymlaen.

Gallwch alw ein llinell gymorth rhwng 7:00 – 22.00 ar 0800 121 47 22 unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn.  Neu llenwch y ffurflen fer isod a bydd un o’n gwirfoddolwyr yn defnyddio’r modd o gysylltu sy orau gyda chi i gynnig cymorth.

%d