Ein Stori

Since the beginning Tir Dewi has been supporting farmers and their families through difficult times.

Sefydlwyd Tir Dewi gan yr Hybarch Eileen Davies, Archddiacon Aberteifi a’r Esgob Wyn (nawr wedi ymddeol) yn 2015.  Roeddent yn cydnabod y ffaith bod angen dybryd am help i ffermwyr a oedd yn dioddef amserau anodd.

Gyda chefnogaeth ariannol hael yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Tyddewi) a Chronfa Cefngwlad y Tywysog, gallodd Eileen sefydlu Tir Dewi fel llinell gymorth werthfawr a gwasanaeth gefnogaeth, naill ai drwy ffonio, neu, fel bo’n addas, ar y fferm, i ffermwyr Gorllewin Cymru.

Wedi dechreuadau bach, pan roedd Eileen yn dosbarthu taflenni gwybodaeth i’r gymuned ffermio leol, tyfodd yr elusen ymhell uwch ein disgwyliadau.  Y mae Tir Dewi wedi llwyddo i helpu cannoedd o ffermwyr a’u teuluoedd a oedd, mewn un ffordd neu’r llall, yn ymdrechu i ymdopi.  Heddiw, gall ffermwyr mewn angen drwy Gymru gael mynediad at wasanaethau Tir Dewi.

Ein bwriad yw eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd orau ymlaen i chi ac i’ch cefnogi chi i gymeryd y camau cywir i gyrraedd yno.

Hyd yn hyn yr ydym wedi sefydlu Tir Dewi yn ardaloedd Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Powys, Conwy, Sir Fôn, Gwynedd a Gŵyr.

Yr ydym yn chwilio’n barhaol i ehangu ein gwaith yn y gobaith y byddwn ryw ddydd, yn gwasanaethu ffermwyr ar draws Cymru gyfan – Tir Dewi.

%d